erik Reintsema hilda  hilda Bea 99 x 132  
Erik Reintsema   Hilda Elting Greet Elting Bea van den Berg Joke Noordsij
Voorzitter   Lid   Lid   Lid   Lid
T: 06-10384294   T: 06-52427405   T: (0593) 331351  T: (0593) 552111   T: 
E: clubhuis@tcwesterbork.nl         

De Clubhuis- en recreatiecommissie heeft onder andere de taak, dat de bardiensten worden geregeld, de voorraad wordt bijgehouden, de catering verzorgd tijdens evenementen en het clubhuis wordt schoongehouden. 

 De clubhuis- en recreatiecommissie organiseert daarnaast diverse tennisevenementen waaronder de Ladies evening, Midzomernacht toernooi en de Men Only.

De Clubhuis- en recreatiecommissie verzorgt het hele recreatiegebeuren voor de senioren.

Zorgt er o.a. voor dat het clubhuis bemenst en bevoorraad wordt, er gezellig uitziet, wordt schoongehouden, dat op de juiste wijze met de inventaris wordt omgegaan en zorgt voor omzet.